Re: Opdeling af mailing lister (Was: Re: [Forum] floppy . ..)

From: Svend Erik Venstrup <svenderikv@vip.cybercity.dk>
Date: Sun Jan 23 2000 - 22:04:05 CET

"Jesper R. Meyer" wrote:
>
> Troels Thomsen wrote:
> >
> > Jeg foreslår at vi urutinerede, der godt ved det selv, skriver "nybegynder"
> > som det første i subj. Så kan BZJ og ligesindede sætte os i deres
> > mailfilter. Jeg synes det er helt rimeligt at folk af den kaliber ikke skal
> > trækkes ned i skidtet af sådan et tåbeligt spørgsmål.
>
> Tja, men hvem skal så svare hvis de rutinerede ikke skal?
> Hvis man begynder at sortere i nybegynder og avancerede brugere, sorterer
> man jo dem med svarene fra dem med spørgsmålene!
>
> Personligt synes jeg ikke trafikken på forumlisten er voldsom, men hvis
> det på et tidspunkt bliver et problem (eller hvis andre synes det er et
> problem) synes jeg det er mere nærliggende at dele listerne efter emne i
> stedet for vidensniveau.
>
> Hvis man kigger på dk.-hierarkiet på Usenet fungerer opdelingen på mange
> måder bedre en f.eks. SSLUGs lister der netop gør brug af novice/teknik
> opdelingen!
>
> Anyway, bør vi dele listen op?
> Teknisk er det ikke noget problem. Vores nye server kan sagtens håndtere
> det, så det er mere et spørgsmål om det er hensigtsmæssigt.
>
> /Jesper
>
> _______________________________________________
> Forum mailing list
> Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum

Jeg synes ikke der i øjeblikket er nogen grund til at dele
listen, er 30-40 hit om ugen, el 40-50 det er der omkring,
mit skøn..

måske emneopdeling, men så er der en del sorteren, fordi en
del begyndere ikke ved hvor deres problem hører til.

 

tuxlingen
Svenne
(-;>/
A´smile
Received on Sun Jan 23 22:06:48 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:30 CEST