Re: [Forum] Afslutning på mit tape "problem"

From: Christian Frier <frier@daimi.au.dk>
Date: Thu Jan 20 2000 - 10:52:43 CET

On Wed, 19 Jan 2000, Bo Bjerre wrote:

[snip]

> Jeg vil dog gerne have en forklaring på hvad et major-nummer er??

Så vidt jeg har forstået er navnene på devicene kun symbolske, men det er
major- og minor-numrene, der fortæller kernen hvad det egentligt er for et
device.

Listen over devices kan fx ses på
<URI: http://kernelnotes.org/doc23/devices.txt>

Mvh Christian Frier
Received on Thu Jan 20 10:52:46 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:27 CEST