SV: SV: [Forum] Tape Backup ?

From: Johannesen,Bjarke BZJ <bzj@kmd.dk>
Date: Wed Jan 19 2000 - 09:12:19 CET

Hej

Du skal kompilere ide-tape support ind i kernen, eller kan det aldrig komme
til at virke. Du skal også bruge devices med major nummer 37 og ikke 3. dvs.
at dine devices hedder ikke /dev/hdc men /dev/ht0 ....

Hvad den kerne option hedder ved jeg ikke... med kerne programmet hedder
ide-tape.c...

Mvh Bjarke

---------------
Bjarke Johannesen
Home Email: croix@post10.tele.dk Work Email: bzj@kmd.dk
Work phone: +45 4460-1000 Or call direct on: +45 4460-7347
AALUG homepage --- http://aalug.dk

> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Bo Bjerre [SMTP:Bo@Bjerre-Technology.dk]
> Sendt: 18. januar 2000 18:56
> Til: forum@aalug.dk
> Emne: Re: SV: [Forum] Tape Backup ?
>
> Hej der..
>
> Hvis man skal tro RedHat, skal man ikke foretage sig noget specielt
> m.h.t. at compilere kerne eller andet, idet der skulle være support for
> alle typer tapes, så længe det er på IDE eller SCSI bus.
>
> Hvis jeg f.x bruger en
> mt -f /dev/hdc rewind
> får jeg en input/output error
>
> bruger jeg den samme kommando på min CD-ROM (/dev/hdd), siger den at der
> ikke er
> noget medium i enheden, hvilket jo egentligt er rigtigt nok..
>
> På flere opfordringer har jeg kigget i /var/log/dmesg. Den ser fåher ud:
>
> ----------------------------------------------
>
> Linux version 2.2.5-15 (root@porky.devel.redhat.com) (gcc version
> egcs-2.91.66 19990314/Linux (egcs-1.1.2 release)) #1 Mon Apr 19 22:21:09
> EDT 1999
> Detected 299756089 Hz processor.
> Console: colour VGA+ 80x25
> Calibrating delay loop... 598.02 BogoMIPS
> Memory: 63140k/65536k available (996k kernel code, 412k reserved, 928k
> data, 60k init)
> VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
> CPU: AMD AMD-K6tm w/ multimedia extensions stepping 00
> Checking 386/387 coupling... OK, FPU using exception 16 error reporting.
> Checking 'hlt' instruction... OK.
> POSIX conformance testing by UNIFIX
> PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb280
> PCI: Using configuration type 1
> PCI: Probing PCI hardware
> PCI: 00:38 [1106/0586]: Work around ISA DMA hangs (00)
> Activating ISA DMA hang workarounds.
> Linux NET4.0 for Linux 2.2
> Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
> NET4: Unix domain sockets 1.0 for Linux NET4.0.
> NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
> IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
> Initializing RT netlink socket
> Starting kswapd v 1.5
> Detected PS/2 Mouse Port.
> Serial driver version 4.27 with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ enabled
> ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
> ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
> pty: 256 Unix98 ptys configured
> apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.9)
> Real Time Clock Driver v1.09
> RAM disk driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size
> VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
> VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
> ide0: BM-DMA at 0xe000-0xe007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
> ide1: BM-DMA at 0xe008-0xe00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
>
> ----her finder den alle mine devices på de to IDE controllere:----------
>
> hda: QUANTUM FIREBALLP KA18.2, ATA DISK drive
> hdb: FUJITSU MPD3084AT, ATA DISK drive
> hdc: HP COLORADO 20GB, ATAPI TAPE drive
> hdd: TOSHIBA CD-ROM XM-6402B, ATAPI CDROM drive
> ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
> ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
>
> ----men hvad gør den af tape'n ?????------------------
>
> hda: QUANTUM FIREBALLP KA18.2, 17624MB w/371kB Cache, CHS=2246/255/63
> hdb: FUJITSU MPD3084AT, 8063MB w/512kB Cache, CHS=1027/255/63
> hdd: ATAPI 32X CD-ROM drive, 256kB Cache
> Uniform CDROM driver Revision: 2.54
> floppy0: no floppy controllers found
> md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MAX_REAL=12
> raid5: measuring checksumming speed
> raid5: using high-speed MMX checksum routine
> pII_mmx : 483.870 MB/sec
> p5_mmx : 455.295 MB/sec
> 8regs : 431.292 MB/sec
> 32regs : 311.658 MB/sec
> using fastest function: pII_mmx (483.870 MB/sec)
> scsi : 0 hosts.
> scsi : detected total.
> md.c: sizeof(mdp_super_t) = 4096
> Partition check:
> hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 >
> hdb: hdb1 hdb2 < hdb5 >
> autodetecting RAID arrays
> autorun ...
> ... autorun DONE.
> VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
> Freeing unused kernel memory: 60k freed
> Adding Swap: 136516k swap-space (priority -1)
> Adding Swap: 136516k swap-space (priority -2)
>
>
> _______________________________________________
> Forum mailing list
> Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Wed Jan 19 09:13:24 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:26 CEST