Re: SV: [Forum] Tape Backup ?

From: Bo Bjerre <Bo@Bjerre-Technology.dk>
Date: Tue Jan 18 2000 - 18:56:02 CET

Hej der..

Hvis man skal tro RedHat, skal man ikke foretage sig noget specielt
m.h.t. at compilere kerne eller andet, idet der skulle være support for
alle typer tapes, så længe det er på IDE eller SCSI bus.

Hvis jeg f.x bruger en
mt -f /dev/hdc rewind
får jeg en input/output error

bruger jeg den samme kommando på min CD-ROM (/dev/hdd), siger den at der
ikke er
noget medium i enheden, hvilket jo egentligt er rigtigt nok..

På flere opfordringer har jeg kigget i /var/log/dmesg. Den ser fåher ud:

----------------------------------------------

Linux version 2.2.5-15 (root@porky.devel.redhat.com) (gcc version
egcs-2.91.66 19990314/Linux (egcs-1.1.2 release)) #1 Mon Apr 19 22:21:09
EDT 1999
Detected 299756089 Hz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 598.02 BogoMIPS
Memory: 63140k/65536k available (996k kernel code, 412k reserved, 928k
data, 60k init)
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
CPU: AMD AMD-K6tm w/ multimedia extensions stepping 00
Checking 386/387 coupling... OK, FPU using exception 16 error reporting.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb280
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: 00:38 [1106/0586]: Work around ISA DMA hangs (00)
Activating ISA DMA hang workarounds.
Linux NET4.0 for Linux 2.2
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
NET4: Unix domain sockets 1.0 for Linux NET4.0.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd v 1.5
Detected PS/2 Mouse Port.
Serial driver version 4.27 with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
pty: 256 Unix98 ptys configured
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.9)
Real Time Clock Driver v1.09
RAM disk driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size
VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xe000-0xe007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xe008-0xe00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA

----her finder den alle mine devices på de to IDE controllere:----------

hda: QUANTUM FIREBALLP KA18.2, ATA DISK drive
hdb: FUJITSU MPD3084AT, ATA DISK drive
hdc: HP COLORADO 20GB, ATAPI TAPE drive
hdd: TOSHIBA CD-ROM XM-6402B, ATAPI CDROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15

----men hvad gør den af tape'n ?????------------------

hda: QUANTUM FIREBALLP KA18.2, 17624MB w/371kB Cache, CHS=2246/255/63
hdb: FUJITSU MPD3084AT, 8063MB w/512kB Cache, CHS=1027/255/63
hdd: ATAPI 32X CD-ROM drive, 256kB Cache
Uniform CDROM driver Revision: 2.54
floppy0: no floppy controllers found
md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MAX_REAL=12
raid5: measuring checksumming speed
raid5: using high-speed MMX checksum routine
   pII_mmx : 483.870 MB/sec
   p5_mmx : 455.295 MB/sec
   8regs : 431.292 MB/sec
   32regs : 311.658 MB/sec
using fastest function: pII_mmx (483.870 MB/sec)
scsi : 0 hosts.
scsi : detected total.
md.c: sizeof(mdp_super_t) = 4096
Partition check:
 hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 >
 hdb: hdb1 hdb2 < hdb5 >
autodetecting RAID arrays
autorun ...
... autorun DONE.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 60k freed
Adding Swap: 136516k swap-space (priority -1)
Adding Swap: 136516k swap-space (priority -2)
Received on Tue Jan 18 18:55:23 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:26 CEST