SV: [Forum] Tape Backup ?

From: Johannesen,Bjarke BZJ <bzj@kmd.dk>
Date: Tue Jan 18 2000 - 09:58:09 CET

hej

send lige en boot udskrift, så kan jeg sige hvad det device hedder....

Da unix ikke er windows er der heller ikke nogen grund til at geninstallere
hele systemet.

Mvh Bjarke

---------------
Bjarke Johannesen
Home Email: croix@post10.tele.dk Work Email: bzj@kmd.dk
Work phone: +45 4460-1000 Or call direct on: +45 4460-7347
AALUG homepage --- http://aalug.dk

> -----Oprindelig meddelelse-----
> Fra: Bo Bjerre [SMTP:Bo@Bjerre-Technology.dk]
> Sendt: 18. januar 2000 00:37
> Til: forum@aalug.dk
> Emne: [Forum] Tape Backup ?
>
> Jeg har en Linux box med et par store diske i og en RH 6.0. Det kører
> fint og er server for et antal WinNT æsker.
>
> Nu har jeg anskaffet en IDE tape maskine (HP Travan 20GBy) og smidt den
> ind på secondary IDE som master. Bios'en finder den. Men hvad hedder den
> under linux ? /dev/?? -jeg har prøvet mange, men ikke fundet guld-æget.
> Det kan da vel ikke passe at man skal installere Linux helt forfra!?!?!
>
> Jeg har ledt efter doc, men kun fundet noget om hvordan man bruger tar
> og cpio. Intet om de nederste lag. Hvordan kan jeg se om Linux har
> fattet at jeg har givet den en maskine mere at holde styr på???
>
> Bo//
>
>
> _______________________________________________
> Forum mailing list
> Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Tue Jan 18 09:59:14 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:26 CEST