[Forum] Re: Sv: [NOVICE] Redhat Vs. Corel Linux

From: Svend Erik Venstrup <svenderikv@vip.cybercity.dk>
Date: Sat Jan 15 2000 - 16:54:12 CET

Axel Eystein Jensen wrote:
> Er der ikke en mulighed for at bare at få hardwaren til at virke ordentligt, og så senere hen fylde software ovenpå. Ville det ikke være en fin måde at udbrede Linux på. Når Linux virker på vores maskiner, så skal vi nok lære at bruge det, det påbyder vores naturlige nysgerrighed os.

jeg har tit spekuleret på om det var muligt at der AALUG el
SSLUG forum blev oprettet
et område med løsning af HW problemer

Svenne
(-;>/
A´smile
Received on Sat Jan 15 16:50:00 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:25 CEST