SV: SV: [Forum] kernel problem

From: Lars Thygesen <lt@isac.dk>
Date: Wed Jan 12 2000 - 15:35:38 CET

De kommer helt sikkert hvis man skifter kerne-version og ikke får sådan en
ført over...i al fald på min RH6.1

---
Lars Thygesen, ISAC A/S
Phone: +45 86115500, Fax: +45 86115755
E-mail: lt@isac.dk
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: forum-admin@aalug.dk [mailto:forum-admin@aalug.dk]på vegne af
Johannesen,Bjarke BZJ
Sendt: 12. januar 2000 15:33
Til: 'forum@aalug.dk'
Emne: SV: SV: [Forum] kernel problem
Hej
Tak, så ved jeg det... Faktisk så mener jeg at der kan komme nogle
fejlmeldinger når man booter op under redhat hvis man ikke har system.map
førtover..
Mvh Bjarke
---------------
Bjarke Johannesen
Home Email: croix@post10.tele.dk     Work Email: bzj@kmd.dk
Work phone: +45 4460-1000  Or call direct on: +45 4460-7347
AALUG homepage --- http://aalug.dk
Received on Wed Jan 12 15:36:17 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:24 CEST