Re: [Forum] cu?

From: Bo Bjerre <Bo@Bjerre-Technology.dk>
Date: Sun Jan 09 2000 - 23:29:06 CET

jeg prøvede det på min standard redhat, og det giver samme resultat.

-er det fordi vi ikke har skrive adgang til /dev/ttyS0 ??

-- 
  +-------------------------------------------------+
  |  Bjerre Technology / Bo Bjerre         |
  |  Instruments for Applied Geophysics      |
  |  Phone (+45) 7669 5555  Fax (+45) 7669 5556 |
  |  E-mail "Bo@Bjerre-Technology.dk"       |
  +-------------------------------------------------+
Received on Sun Jan 09 23:28:36 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:00:23 CEST