Re: SV: [Embedded] non-volatile Ram filsystem

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Wed, 19 Dec 2007 12:19:10 +0100

On Wed, Dec 19, 2007 at 10:00:20AM +0100, mah_list1 wrote:
> Det er ikke så meget overhead, det er et ønske at når en skrivning
> retunerer, så er den også på disk (ramdisk)

Ok.

> Disken kommer til at indeholde sqllite filer, og jeg forventer
> mindre bøvl ved at anvende et kendt interface (VFS) end som at
> begynde at lave mit eget hjemmestrikkede ting.

Har du kigget på PRAMFS? http://pramfs.sourceforge.net/

Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Aarhus Unix User Group

Received on Wed Dec 19 2007 - 12:19:10 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Thu Dec 20 2007 - 05:00:00 CET