Re: [Embedded] non-volatile Ram filsystem

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Tue, 18 Dec 2007 21:41:03 +0100

On Tue, Dec 18, 2007 at 04:54:23PM +0100, Martin Hansen wrote:
> XIP?

EXecute In Place - http://en.wikipedia.org/wiki/Xip

> Det skal skrive direkte til fil uden cache (lettere omsonst ved ram filer)

Har du regnet på effektivt overhead ved dette? Mit gæt er, at det er
minimalt. Hvis du alligevel ikke ønsker at bruge et "gængs" filsystem
i dit NVRAM, hvorfor så ikke blot hælde rå data deri og helt skippe
brugen af filsystem?

> Det skal kunne overleve at strømmen afbrydes vilkårligt.

Det kan journaliserede (eller Soft Updates-enablede) filsystemer - i
hvert så godt som det er muligt uden atomiske operationer i hardware.

Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Aarhus Unix User Group

Received on Tue Dec 18 2007 - 21:41:03 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Dec 19 2007 - 05:00:00 CET