Re: [Embedded] non-volatile Ram filsystem

From: Martin Hansen <mah_list1_at_cfsi.dk>
Date: Tue, 18 Dec 2007 16:54:23 +0100

Fredag 14 december 2007 skrev Henrik Brix Andersen:
> Hvilket OS skal det køre under? Har du behov for XIP-funktionalitet?
Linux

XIP?

Der er to primære krav.
Det skal skrive direkte til fil uden cache (lettere omsonst ved ram filer)
Det skal kunne overleve at strømmen afbrydes vilkårligt.
Received on Tue Dec 18 2007 - 16:54:23 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Dec 19 2007 - 05:00:00 CET