Re: [Embedded] non-volatile Ram filsystem

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Fri, 14 Dec 2007 12:32:56 +0100

On Fri, Dec 14, 2007 at 10:43:15AM +0100, Martin Hansen wrote:
> Nogen her der har lidt erfaring med filsystemer til persistent ram.
> DVS. et filsystem der er optimeret til ram hvor du ikke har blokke, sektorer
> og søgetider.
> Det skal indeholde en form for journalising ting der gør det kan overleve
> strømudfald.
> Har kig på et par men ved ikke hvad der er gængs at bruge.

Hvilket OS skal det køre under? Har du behov for XIP-funktionalitet?

Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Aarhus Unix User Group

Received on Fri Dec 14 2007 - 12:32:56 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sat Dec 15 2007 - 05:00:00 CET