Re: [Embedded] Studiegruppe om Embedded Unix

From: Martin Hansen <mah_list1_at_cfsi.dk>
Date: Thu, 25 Oct 2007 15:42:39 +0200

Tirsdag 02 oktober 2007 skrev Henrik Brix Andersen:
> Næste studiegruppemøde bliver som nævnt på falderebet tirsdag
> d. 6. november, samme klokkeslet og lokation :)
>

Og hvad tid var det?
Received on Thu Oct 25 2007 - 15:42:39 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Fri Oct 26 2007 - 05:00:00 CEST