Re: [Embedded] qt app fra inittab

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Sat, 1 Sep 2007 01:10:12 +0200

On Fri, Aug 31, 2007 at 06:03:02PM +0200, Martin Hansen wrote:
> Fredag 31 august 2007 skrev Henrik Brix Andersen:
> > Husker du at sætte DISPLAY-variablen?
> Glemte måske at nævne at det slflg. er QT embedded, der kører på en
> frambuffer, der er derfor ikke nongen DISPLAY variabel, den dukker jo også
> frem en 10-20 gange inden den opgiver.

Ah, ok. Jeg har ikke erfaring med QT/Embedded, så der kan jeg desværre
ikke hjælpe så meget - og det er lidt svært at sige noget klogt uden
en decideret fejlmeddelelse.

Måske det var en idé at spørge på nogen at Trolltechs community sites [1]?

Mvh
Brix
[1]: http://trolltech.com/developer/community

-- 
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Aarhus Unix User Group

Received on Sat Sep 01 2007 - 01:10:12 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sat Sep 01 2007 - 05:00:01 CEST