Re: [Embedded] qt app fra inittab

From: Martin Hansen <mah_list1_at_cfsi.dk>
Date: Fri, 31 Aug 2007 18:03:02 +0200

Fredag 31 august 2007 skrev Henrik Brix Andersen:
> Husker du at sætte DISPLAY-variablen?
Glemte måske at nævne at det slflg. er QT embedded, der kører på en
frambuffer, der er derfor ikke nongen DISPLAY variabel, den dukker jo også
frem en 10-20 gange inden den opgiver.

> Har den bruger, som kører dit init-script lov til at starte
> applikationer på det pågældende DISPLAY?
Det er root, den eneste bruger der findes på maskinen.
Received on Fri Aug 31 2007 - 18:03:02 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sat Sep 01 2007 - 05:00:01 CEST