Re: [Embedded] qt app fra inittab

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Fri, 31 Aug 2007 17:25:33 +0200

Hej

On Fri, Aug 31, 2007 at 04:45:11PM +0200, Martin Hansen wrote:
> Nogen ideer til hvad jeg har overset.

Husker du at sætte DISPLAY-variablen?

Har den bruger, som kører dit init-script lov til at starte
applikationer på det pågældende DISPLAY? ('xhost +localhost' kan fikse
det sidste)

Mvh
Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Aarhus Unix User Group

Received on Fri Aug 31 2007 - 17:25:33 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sat Sep 01 2007 - 05:00:01 CEST