[Announce] Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 3. august 2010

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Tue, 17 Aug 2010 15:54:12 +0200

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i AaUUG d. 3 august 2010.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Rune Bolding Broberg
Referent: Jens Rohde

Referenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
29/6 2010.

2. Opløsning af foreningen
2a. Overdragelse af foreningens midler

Bestyrelsen begrunder sit forslag på følgende vis:

Efter endnu et år med minimal aktivitet i foreningen, foreslår bestyrelsen at opløse foreningen.
Foreningens aktiver (se liste) foreslås overdraget til osaa.dk:

* Bankkonto: kr. 3482,33
* Cobalt RAQ2 IU mips32 server
* Bannere mv.
* Domæne

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedhæftet findes en udgave af referatet i underskreven tilstand.

--
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>

Received on Tue Aug 17 2010 - 15:54:12 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Aug 18 2010 - 05:00:00 CEST