[Announce] Endelig dagsorden til ekstraordinær generalforsamling d. 3. august 2010

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Sun, 25 Jul 2010 10:02:50 +0200

Efter endnu et år med minimal aktivitet i foreningen afholder AaUUG ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18.00 til 19.00 i Open Space Aarhus's [1] lokaler på Bryggervej 30, 8240 Risskov [2]. Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at nedlægge Aarhus Unix User Group som forening.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Opløsning af foreningen
2a. Overdragelse af foreningens midler
3. Eventuelt

AaUUGs bestyrelse foreslår under punkt 2a at foreningens midler overdrages til Open Space Aarhus. Bestyrelsen har ikke modtaget andre forslag til punkt 2a.

[1]: http://osaa.dk/
[2]: http://openspaceaarhus.dk/wiki/index.php/Location

--
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Received on Sun Jul 25 2010 - 10:02:50 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Jul 26 2010 - 05:00:01 CEST