[Announce] Ekstraordinær generalforsamling d. 3. august 2010

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Tue, 29 Jun 2010 23:40:39 +0200

Efter endnu et år med minimal aktivitet i foreningen afholder AaUUG ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18.00 til 19.00 i Open Space Aarhus's [1] lokaler på Bryggervej 30, 8240 Risskov [2]. Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at nedlægge Aarhus Unix User Group som forening.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Opløsning af foreningen
2a. Overdragelse af foreningensmidler
3. Eventuel

AaUUGs bestyrelse foreslår under punkt 2a at foreningens midler overdrages til Open Space Aarhus. Andre foreslag er naturligvis velkomne. Disse skal være bestyrelsen [3] i hænde senest tirsdag d. 20. juli 2010.

[1]: http://osaa.dk/
[2]: http://openspaceaarhus.dk/wiki/index.php/Location
[3]: http://www.aauug.dk/aauug/bestyrelse/

--
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Received on Tue Jun 29 2010 - 23:40:39 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Thu Jul 01 2010 - 05:00:00 CEST