[Announce] Referat af ordinær generalforsamling i AaUUG den 28/5-2009

From: Jens Rohde <svabonius_at_gmail.com>
Date: Tue, 9 Jun 2009 20:57:00 +0200

Til stede:
Anders, Erwin, Christian, Jens * 2, Flemming, Sonny, Bjarke, Brix, Jacob

1) Valg af dirigent og referent
Jens Rohde (nej, ikke ham fra Venstre) blev valgt som ordstyrer og som
sammenkoger af IRC-loggen

2) Formandens beretning
Der er blevet afholdt ét arrangement i år, nemlig et hyggemøde den 9.
september 2008

Der var enighed om, at det ikke var prangende, men eftersom alle har
lov til at byde ind med arrangementer og ingen har gjort dette...
Beretningen blev vedtaget.

3) Forelæggelse af regnskab
Regnskabet var ikke blevet påtegnet af revisor eller revisorsuppleant.
Der var dog enighed om, at det så fornuftigt ud og det blev vedtaget
uden yderligere kommentarer.

4) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet på kr 0,- pr. år bliver fastholdt.

5) Valg af formand
Der havde på forhånd lydt forlydender om, at ingen fra bestyrelsen
ville stille op igen. Erwin havde yderligere meddelt, at han ønskede
at fratræde før tid.
Efter en del snak frem og tilbage lod Brix sig vælge (frivilligt) som
formand!

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Således med formanden valgt, meldte Christian og Sonny sig som
bestyrelsesmedlemmer og de blev valgt uden modkandidater.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen
Hilli ville gerne være med som suppleant, men kan ikke garantere for
flittigt fremmøde, da Hilli v2 er på trapperne.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant
Bjarke blev valgt til revisor og Erwin som revisorsuppleant. Kun en
enkelt deltager på generalforsamlingen var på tværs...

9) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen (den gamle) trak sit forslag, nu der var valgt en ny
bestyrelse.

10) Eventuelt
Der var bred enighed om, at et snarligt hyggemøde ville være en god
ting.

Således husket (med moderne elektronisk hjælp) af Jens Rohde aka.
svabonius
Received on Tue Jun 09 2009 - 20:57:00 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed Jun 10 2009 - 05:00:01 CEST