[Announce] Indkaldelse til generalforsamling, 28. maj 2009

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Wed, 29 Apr 2009 08:43:50 +0200

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AaUUG, 2009.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Unix User
Group. Generalforsamlingen finder sted torsdag d. 28. maj 2009
kl. 19-21. Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen på
IRC. Det sker på irc.freenode.net på kanalen
#AaUUG-generalforsamling. Kanalen vil være åben fra kl. 18.

Jeg gør opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen - det vil sige torsdag d. 14. maj
2009. Forslag sendes til bestyrelse_at_aauug.dk

Se i øvrigt foreningens vedtægter på
http://www.aauug.dk/aauug/vedtaegter/

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Jeg håber på et stort fremmøde.

-- 
Christian Laursen, formand for AaUUG
Received on Wed Apr 29 2009 - 08:43:50 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Thu Apr 30 2009 - 05:00:01 CEST