[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 4/11-2008

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Thu, 06 Nov 2008 08:47:39 +0100

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 4/11-2008.

Tilstedeværende: Anders Christensen, Jens Hilligsøe, Erwin Lansing og
Christian Laursen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
4. Gennemgang af regnskab
5. Kommende arrangementer
6. Fastsættelse af dato for næste møde
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

   Christian blev valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden

   Dagsordenen blev godkendt.

3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen

   Der er ikke kommet nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde.

4. Gennemgang af regnskab

   Ingen nye poster i regnskabet siden sidste bestyrelsesmøde.

5. Kommende arrangementer

   Jens Rohde arbejder på at få afholdt et foredrag om SunSPOT
   v. Sidsel Jensen.

6. Fastsættelse af dato for næste møde

   Næste møde afholdes den 13. januar 2009.

7. Eventuelt

   Intet til eventuelt.

-- 
Christian Laursen
Received on Thu Nov 06 2008 - 08:47:39 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Fri Nov 07 2008 - 05:00:00 CET