[Announce] Bestyrelsesmøde i AAUUG 16. september 2008

From: Anders Christensen <mail_at_acenet.dk>
Date: Fri, 24 Oct 2008 22:04:25 +0200

Bestyrelsesmøde i AAUUG 16. september 2008.

Tilstedeværende : Erwin, Christian, Anders
Afbud fra Jens.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Fastsættelse af forretningsorden
5. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
6. Gennemgang af regnskab
7. Kommende arrangementer
9. Fastsættelse af dato for næste møde
10. Eventuelt

1. Valg af ordstyrer og referent.
Anders er valgt som referent, Christian ordstyrer.

2. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen er godkendt af de fremmødte medlemmer.

3. Konstitution af bestyrelsen.
Christian er valgt som formand på generalforsamlingen, Erwin
fortsætter som kasserer.
Webmaster-funktionen nedlægges og overføres til serverfolket.
Erwin og Christian fortsætter med postmaster/server-administration.

4. Fastsættelse af forretningsorden
Bestyrelsen fortsætter sit virke efter forretningsordenen uden
væsentlige ændringer.

5. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
Foreningen har i skrivende stund, 30 medlemmer.
Christian sørger for at overføre medlemmer fra sidste år til i år.
Der er 348 modtagere af bekendtgørelses-listen, i daglig tale announce-
listen.
Dette er en mindre tilbagegang siden sidste møde.

6. Gennemgang af regnskab
Der er indbetalt en donation på DKK 20 siden generalforsamlingen.
Der er ingen kontantbeholdning, og saldoen på foreningen bankkonto
beløber sig til DKK 3563,60

7. Kommende arrangementer
Der arbejdes hen imod afholdelse af en mindre række foredrag hen over
vinteren og foråret.

Derudover vil der blive noget julehygge når tid er.

9. Fastsættelse af dato for næste møde
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag d. 4. november 2008.

10. Eventuelt
Formanden skal have ændret vedtægterne så de på generalforsamlingen
vedtagne ændringer, afspejles på hjemmesiden.

-- 
Med venlig hilsen Anders Christensen
Received on Fri Oct 24 2008 - 22:04:25 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sat Oct 25 2008 - 05:00:00 CEST