[Announce] Reminder: Endelig dagsorden til generalforsamling, 6. maj 2008

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Mon, 05 May 2008 12:56:30 +0200

Husk at det er i morgen, tirsdag d. 6. maj, der er ordinær
generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 6. maj 2008 kl. 19-21. hos
PROSA, Kantinen, Møllegade 9-13, 8000 Århus C.

attached mail follows:


Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling i AaUUG, 2008.

Hermed fremsendes den endelige dagsorden for den ordinære
generalforsamling i Aarhus Unix User Group. Generalforsamlingen finder
sted tirsdag d. 6. maj 2008 kl. 19-21. hos PROSA, Kantinen, Møllegade
9-13, 8000 Århus C.

Der er modtaget et forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen til
behandling under generalforsamlingen. Vedhæftet er både de nuværende
vedtægter samt vedtægterne som de vil se ud, hvis ændringen vedtages.

Se i øvrigt foreningens vedtægter på
http://www.aauug.dk/aauug/vedtaegter/

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
  a. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Jeg håber på et stort fremmøde.

-- 
Christian Laursen


-- 
Christian Laursen
Received on Mon May 05 2008 - 12:56:30 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue May 06 2008 - 05:00:01 CEST