[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 8/4-2008

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Mon, 28 Apr 2008 17:59:34 +0200

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 8/4-2008.

Tilstedeværende: Flemming Frandsen, Jens Rohde, Christian Laursen,
Henrik Brix Andersen, Jens Hilligsøe, Anders Christensen

Fraværende: Erwin Lansing

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
4. Gennemgang af regnskab
5. Generalforsamling
6. Kommende arrangementer
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

   Christian blev valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden

   Dagsordenen blev godkendt.

3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen

   Vi har i øjeblikket 17 medlemmer. Der er kommet 4 nye medlemmer
   siden sidste bestyrelsesmøde.

4. Gennemgang af regnskab

   Vi har modtaget 80 kr. i kontingent siden sidste bestyrelsesmøde.

   Kassebeholdningen er dermed på kr. 3523,60.

5. Generalforsamling

   Brix sender et forslag til vedtægtsændringer til bestyrelseslisten
   senest den 13. april.

   Erwin sørger for at få regnskabet godkendt hos revisoren inden
   generalforsamlingen.

   Jens Hilligsøe er ikke på genvalg som bestyrelsesmedlem. Jens Rohde
   trækker sig fra sin bestyrelsespost. Der skal derfor vælges ny
   formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

6. Kommende arrangementer

   Der er ikke planlagt andet end generalforsamlingen.

7. Eventuelt

   Intet under eventuelt.

-- 
Christian Laursen
Received on Mon Apr 28 2008 - 17:59:34 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue Apr 29 2008 - 05:00:00 CEST