[Announce] Foredrag om Varnish

From: Jens Rohde <jens_at_rohde.dk>
Date: Wed, 26 Mar 2008 12:47:49 +0100

Hej

På vegne af Prosa sendes følgende:

Arrangement: Foredrag om Varnish
Forudsætninger: Beskrivelse: Varnish er en ny-udviklet
HTTP-accelerator - en server-side-cache (ofte kaldet en reverse
proxy). Baseret på udvalgte kriterier henter klienten enten dokumentet
direkte fra backend serveren eller modtager en cachet udgave. Formålet
er at minimere antallet af forespørgsler til backend serveren, ved at
levere det samme dokument til potentielt mange brugere.

Målet med Varnish har hele tiden været, at være en ekstremt hurtigt,
stabil og effektiv letvægts HTTP accelerator daemon, der benytter
moderne og effektive teknologier. Nem vedligeholdelse og god
dokumentation har også været nogle af projektets kerneværdier.

Man kan læse mere på projektets hjemmeside:
http://varnish.projects.linpro.no/

Foredragsholder: Poul-Henning Kamp startede med at bruge UNIX for 25
år siden og har de sidste 12 år programmeret FreeBSD systemet. Han er
fast blogskribent på version2.dk og en afholdt foredragsholder
nationalt såvel som internationalt.

Start dato: 03-04-2008
Slut dato: 03-04-2008
Starttidspunkt: 17:00
Sluttidspunkt: ca 20:30

Tilmelding sendes til Ove Larsen på: ola_at_prosa.dk

På vegne af bestyrelsen,
Jens Rohde
Received on Wed Mar 26 2008 - 12:47:49 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Thu Mar 27 2008 - 05:00:01 CET