[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 12/2-2008

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Sat, 16 Feb 2008 14:47:50 +0100

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 12/2-2008.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
4. Gennemgang af regnskab
5. Studiegrupper
6. Generalforsamling
7. Kommende arrangementer
8. Fastsættelse af dato for næste møde
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

   Christian blev valg til dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden

   Dagsordenen blev godkendt.

3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen

   Antallet af medlemmer er uændret siden sidste bestyrelsesmøde. Der
   er dog en del, der har udfyldt vores online medlemsformular, men
   ikke har betalt efterfølgende. Brix sørger for at sende dem en mail
   og gøre opmærksom på det.

4. Gennemgang af regnskab

   Der har været udgifter til gave i forbindelse med et enkelt
   foredrag siden sidste bestyrelsesmøde, i alt kr. 137.

   Kassebeholdningen er dermed på kr. 3443,60.

5. Studiegrupper

   Studiegrupperne er ophørt grundet manglende interesse og dermed
   dalende tilslutning fra medlemmerne.

6. Generalforsamling

   Bestyrelsen arbejder på et mindre forslag til vedtægtsændringer.

   Initelt forslag til dato for generalforsamlingen er tirsdag
   d. 6/5.

7. Kommende arrangementer

   Vi holder hyggemøde onsdag d. 13/2.

   Anton Berezin vil gerne komme og holde fordrag. Potentielle emner
   er "Nyt i Perl 5.10" og "Nyt i Perl 6".

   Flemming vil gerne introducere et spændene emne, potentielt
   programmering i Perl.

   Sidsel Jensen vil gerne komme og fortælle om SunSPOT. Tidspunktet
   bliver muligvis sidst i marts eller starten af april.

   Jens Rohde og Brix arbejder på et foredrag om backup.

   Flemming har nævnt at han måske kunne finde på at fortælle noget om
   Xen.

   Anders foreslog at vi kunne holde noget om DNS. Det er der ikke
   noget konkret om endnu.

8. Fastsættelse af dato for næste møde

   Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 8/4.

9. Eventuelt

   Der ændres på websitet, så nyheder og arrangementer står i hver
   deres spalte.

-- 
Christian Laursen
Received on Sat Feb 16 2008 - 14:47:50 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sun Feb 17 2008 - 05:00:00 CET