[Announce] Studiegruppemøde

From: Jens Rohde <jens_at_rohde.dk>
Date: Sun, 6 Jan 2008 18:16:03 +0100

Som nogen nok har opdaget, er "første tirsdag i månenden" for længst
passeret. Vi regnede dog ikke med, at der ville være den helt store
tilslutning den 1/1 :-)

Men på tirsdag satser vi på, at I igen er klar til at nørde.

Så mød op. Som sædvanlig er det i kælderen hos Prosa, Møllegade 9-13,
8000 Århus C.

Skulle du have et eller andet, du gerne vil delagtiggøre os andre i,
så hold dig ikke tilbage!

Vel mødt kl. 19!

På vegne af bestyrelsen,
Jens Rohde
Received on Sun Jan 06 2008 - 18:16:03 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Mon Jan 07 2008 - 05:00:01 CET