[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 30/10-2007

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Sat, 24 Nov 2007 20:19:09 +0100

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 30/10-2007.

Tilstedeværende: Henrik Brix Andersen, Anders Christensen, Jens
Hilligsøe, Erwin Lansing og Christian Laursen
Fraværende: Jens Rohde, Flemming Frandsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
4. Gennemgang af regnskab
5. Studiegrupper
6. Website
7. O'Reilly UK User Group Programme
8. Kommende arrangementer
9. Fastsættelse af dato for næste møde
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
   Christian blev valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden
   Dagsordenen blev godkendt.

3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
   5 nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde.

4. Gennemgang af regnskab
   Kontingent 100 kr. samt private donationer 40 kr. Domænenavnet
   aauug.dk er fornyet, hvilket giver en udgift på 45 kr.

   Kassebeholdningen er således på 3.580,60 kr.

5. Studiegrupper

   Næste møde er den 6/11 og har indtil videre været en succes,
   primært med embedded-gruppen. Jens Rohde tager fat i PROSA med
   henblik på at arrangere en tur til LIAB.

   Der er blevet oprettet en side på AaUUG.dk om studiegrupperne, og
   der er etableret en sikkerhedsmailingliste, således at der findes
   en liste til hver af de to eksisterende studiegrupper.

6. Website
   Vi er siden sidste møde skiftet til det nye website baseret på
   WordPress. Den gamle server er efterfølgende nedtaget.

   Der er ved at blive opsat et billedgalleri, hvor der bl.a. vil
   komme billeder fra arrangementer.

7. O'Reilly UK User Group Programme
   Vi er kommet med i ordeningen, og medlemmer kan således få 35%
   rabat hos O'Reilly (oreilly.com).

   Vi har modtaget bogen "Linux System Programming" af Robert Love som
   velkomstgave. Denne kan lånes af foreningens medlemmer.

   Mere information følger på hjemmesiden.

8. Kommende arrangementer

   Studiegruppemøde den 6/11 og den 4/12.

   Vi forsøger at finde en foredragsholder til et foredrag om Ruby on
   Rails.

   Hyggemøde den 20/11. Erwin er tovholder.

   Foredrag om QEMU den 30/1-2008 ved Christian Laursen. Erwin er
   tovholder.

   Vi regner med et hyggemøde i starten af januar. Anders er tovholder.

9. Fastsættelse af dato for næste møde

   Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12/2-2008.

10. Eventuelt

    Intet til eventuelt.

-- 
Christian Laursen
Received on Sat Nov 24 2007 - 20:19:09 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sun Nov 25 2007 - 05:00:00 CET