[Announce] Referat fra studiegruppeopstart

From: Jens Rohde <jens_at_rohde.dk>
Date: Mon, 10 Sep 2007 10:07:59 +0200

Referat fra studiegruppeopstart d. 4/9 2007

Så kom vi igang! - Der var, incl. deltagende medlemmer fra
bestyrelsen, mødt 10 personer op. Undertegnede startede med at
præsentere for folk, hvad det egentlig var, vi ville med det her.
Efter denne korte introduktion, gik vi fluks over til det væsentlige,
nemlig at få smidt nogen forslag til emner på bordet. Og her kom der
en del glimrende forslag. Disse var, i uprioriteret rækkefølge:

Wireless networking
MediaCenter
Programmering i C
Lydproduktion
Billedmanipulation (GIMP)
Linux from scratch
Hvad er forskellen på de forskellige Unix-agtige OS'er
Indlejrede systemer
Sikkerhed (abstrakt og/eller OS specifik)
Script-workshop

Der blev talt flittigt om emnerne undervejs og der var tidspunkter,
hvor man godt kunne få den tanke, at studiegrupperne allerede var
startet. Med andre ord: Der var en rigtig god (nørd)stemning.

Efter en del snak skred vi til afstemning. Alle blev udstyret med 3
stemmer og vi ville herefter se, om der var folk nok til at danne
studiegrupper ud fra de tre grupper, der fik flest stemmer.

De tre grupper med flest stemmer blev:

Script-workshop
Sikkerned
Indlejrede systemer

Vi prøvede herefter at se, hvordan folk fordelte sig på disse grupper.
Denne fordeling viste ret hurtigt, at der var basis for en gruppe med
indlejrede systemer samt en om sikkerhed. Så disse to grupper er dem,
der køres videre med.
Der var dog i sikkerhedsgruppen stemning for, at man nok kunne finde
på at kaste et blik på noget scriptning også. Så hvem ved.

For at lette kommunikationen mellem grupperne, blev der opsat følgende
maillister:

embedded_at_aauug.dk
sikkerhed_at_aauug.dk

Tilmelding til disse lister foregår ved, at sende en mail til hhv.
embedded+subscribe_at_aauug.dk og/eller sikkerhed+subscribe_at_aauug.dk

Tilbage var kun at aftale næste mødedato. Denne er fastsat til:

2. oktober, 2007
Kl. 19-22

Hos Prosa:
Møllegade 9-13
8000 Århus C

Skulle du sidde og tænke: "Det var da ærgerligt at jeg ikke kom med
til dette" skal du ikke fortvivle. Grupperne er på ingen måde lukkede,
så du er velkommen til at møde op og deltage i en af de to grupper,
hvis dette har din interesse.

Så vel mødt den 2/10!

På vegne af bestyrelsen,
Jens Rohde
Received on Mon Sep 10 2007 - 10:07:59 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Tue Sep 11 2007 - 05:00:00 CEST