[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 22/8-2007.

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Sat, 08 Sep 2007 20:03:24 +0200

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 22/8-2007.

Tilstedeværende: Jens Rohde, Erwin Lansing, Flemming Frandsen og
Christian Laursen
Fraværende: Henrik Brix Andersen, Anders Christensen og Jens Hilligsøe

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
4. Gennemgang af regnskab
5. Studiegrupper
6. Kommende arrangementer
7. Fastsættelse af dato for næste møde
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
   Christian blev valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden
   Dagsordenen blev godkendt.

3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
   Vi har ikke fået nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde.

4. Gennemgang af regnskab
   P.g.a. indbrud har vi mistet kontantbeholdningen på
   kr. 1.136,25. Derudover har der ikke været indtægter eller udgifter
   siden sidste bestyrelsesmøde.

5. Studiegrupper
   Der er annonceret en dato for igangsætningen af studiegrupperne,
   nemlig den 4. september. Vi regner med at annoncere det igen en
   uges tid inden mødet samt annoncere til presselisten snarest. Jens
   tilpasser indlægget, så det også kan forstås udenfor
   AaUUG-kontekst. Vi modtager meget gerne forslag til emner, også
   inden igangsætningsmødet.

6. Kommende arrangementer
   Ruby on Rails er udsat på ubestemt tid.

   Christian arbejder fortsat på et foredrag om QEMU.

7. Fastsættelse af dato for næste møde
   
   Næste møde holdes den 18. september.

8. Eventuelt

   Intet til eventuelt.

-- 
Christian Laursen
Received on Sat Sep 08 2007 - 20:03:24 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sun Sep 09 2007 - 05:00:01 CEST