[Announce] Nyt tiltag i AaUUG: Studiegrupper

From: Jens Rohde <jens_at_rohde.dk>
Date: Sat, 28 Jul 2007 15:44:09 +0200

Hej

Bestyrelsen i AaUUG er fra flere sider blevet opfordret til, at
igangsætte nogen studiegrupper. Det synes vi er en god idé!

Men straks melder et spørgsmål sig: Hvad skal disse handle om? - Se
det er jo her I, kære medlemmer, kommer på banen. Da det er jer, der
skal deltage i disse studiegrupper, vil det selvfølgelig også være
naturligt, at disse handler om de emner, der interesserer jer. Hvordan
vi finder passende emner, vender jeg tilbage til.

Vi skal også have et sted at være. Her er Prosa trådt til, da de
allerede har nogen tiltag af lign. karakter og gerne vil have flere.
Så lokalerne er sikret og studiegrupperne vil således også blive
udbudt til Prosas medlemmer. "The more the merrier", som man siger på
den anden side af Nordsøen.

Måden vi har tænkt os, at dette skal forløbe på, er følgende: Vi mødes
et passende antal gange over et år. Vores forslag er én gang per
måned. Vi regner med, at der skal være tre samtidige studiegrupper,
der deler Prosas kælder de dage hvor vi mødes. Der er således mulighed
for, at man kan cirkulere mellem studiegrupperne, hvis ikke man kan
bestemme sig for en enkelt - eller hvis man er nysgerrig. Indholdet og
formen på den enkelte studiegruppe er helt op til deltagerne! Dette
afklares internt i gruppen. AaUUG stiller gerne maillister til
rådighed til den interne kommunikation og skulle der, som et resultat
af en studiegruppe, vise sig et oplagt emne til et foredrag, hjælper
bestyrelsen også gerne med at få dette arrangeret.

Og nu tilbage til valget af emner:

Vi vil hermed gerne indkalde til det første møde i rækken, hvis
primære formål er at få besluttet, hvilke emner vi skal arbejde med
frem til sommerferien 2008. Der er frit valg på alle hylder. Eneste
betingelse er, at man møder op og giver sig til kende. Man kan
selvfølgelig udpege en budbringer, hvis man er forhindret denne dag.
Vi regner med, at når mødet er afsluttet, så er det besluttet, hvad vi
skal arbejde med!

Mødet finder sted den 4 september 2007 kl. 19.00 hos Prosa, Møllegade
9-13, 8000 Århus C

Vel mødt!

På vegne af bestyrelsen,
Jens Rohde
Received on Sat Jul 28 2007 - 15:44:09 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sun Jul 29 2007 - 05:00:00 CEST