[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 19/6-2007

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Thu, 28 Jun 2007 22:30:57 +0200

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 19/6-2007.

Tilstedeværende: Erwin Lansing, Henrik Brix Andersen, Jens Rohde,
Anders Christensen, Flemming Frandsen og Christian Laursen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Fastsættelse af forretningsorden
5. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
6. Gennemgang af regnskab
7. Kommende arrangementer
8. Orientering fra webmaster
9. Fastsættelse af dato for næste møde
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
   Christian blev valgt som dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden
   Dagsordenen blev godkendt.

3. Konstituering af bestyrelsen
   Erwin blev valgt som kasserer. Jens Rohde blev valgt som
   næstformand.

   Erwin og Christian fortsætter med postmaster/server-administration.

   Brix fortsætter som webmaster.

   Anders tog posten som presseansvarlig.

4. Fastsættelse af forretningsorden

   Bortset fra en enkelt ændring, blev forretningsordenen fra
   tidligere vedtaget.

   Christian tilføjer den til wiki'en.

5. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen

   Vi har 8 medlemmer i foreningsåret 2007/2008.

   Antallet af tilmeldte til announce-listen er 411.

6. Gennemgang af regnskab

   Vi har haft 779,75 kr. i indtægter siden sidste bestyrelsesmøde og har
   nu en kassebeholdning på 4621,85 kr.

7. Kommende arrangementer

   Jens Rohde er i gang med et samarbejde med PROSA om
   studiekredse. Planen er at få indkaldt til en aften (4. september),
   hvor der diskuteres, hvad folk er interesserede i, hvorefter
   bestyrelsen udvælger 2-3 emner.

   Gitte Wange vil gerne komme en mandag i september og tale om Ruby
   On Rails. Den endelige dato fastsættes snarligt.

   Christian arbejder fortsat på et foredrag om QEMU.

   Vi afholder hyggemøde den 23. juli. Anders er tovholder. Sted
   fastsættes senere.

   George Neville-Neill kommer måske enten op til eller efter
   EuroBSDCon og fortæller om netværkssikkerhed.

8. Orientering fra webmaster

   Der mangler enkelte ting på den nye webside, før den er klar.

   Der skal opsættes Apache::Gallery.

9. Fastsættelse af dato for næste møde

   Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 22. august.

10. Eventuelt

    Christian sender en mail til Rune og hører om han vil kigge om der
    ligger noget i vores dueslag på Datalogisk Institut og
    efterfølgende få det nedlagt.

-- 
Christian Laursen
Received on Thu Jun 28 2007 - 22:30:57 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Fri Jun 29 2007 - 05:00:01 CEST