[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group den 8/5-2007

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Tue, 15 May 2007 17:42:00 +0200

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group den 8/5-2007.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af regnskab
4. Generalforsamling
5. Kommende arrangementer
6. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

    Christian blev valgt som dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden

    Dagsordenen blev godkendt.

3. Gennemgang af regnskab

    22 medlemmer, kassebeholdning 3817,85.

4. Generalforsamling

    Brix og Erwin er ved sidste generalforsamling valgt for to år og er
    derfor ikke på valg i år. Vi skal derfor have valgt en formand, to
    bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter samt en revisor og en
    revisorsuppleant.

    Vi afholder et foredrag sammen med generalforsamlingen. PROSA har
    sagt ja til at lægge lokaler til.

    Bestyrelsen har endnu ikke modtaget forslag til dagsordenen.

    Christian udsender endelig dagsorden, når fristen for forslag er
    udløbet.

5. Kommende arrangementer

    Jens Rohde prikker fortsat til Gitte Wange for at få en mulig dato
    for et foredrag om Ruby on Rails.

6. Eventuelt

    Jens Rohde snakker med Ove Larsen fra PROSA om oprettelse af
    studiegrupper og med Jesper Svarre fra PROSA om det fremtidige
    samarbejde med PROSA.

    Christian arbejder på medlemsdatabasen og forventer at have den
    klar inden generalforsamlingen.

    Vi forventer også at have vores nye server samt vores nye website
    i drift inden afholdelse af generalforsamlingen.

-- 
Christian Laursen
Received on Tue May 15 2007 - 17:42:00 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Wed May 16 2007 - 05:00:00 CEST