[Announce] Indkaldelse til generalforsamling, 23. maj 2007

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Fri, 20 Apr 2007 21:18:06 +0200

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AaUUG, 2007.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Unix User
Group. Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 23. maj 2007
kl. 19-22. Stedet for generalforsamlingen er endnu ikke fastlagt, men
vil blive annonceret på et senere tidspunkt.

Erwin Lansing vil efter generalforsamlingen holde et foredrag om
FreeBSD ports.

Jeg gør opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen - det vil sige onsdag d. 9. maj
2007. Forslag sendes til bestyrelse_at_aauug.dk

Se i øvrigt foreningens vedtægter på
http://www.aauug.dk/vedtaegter.html

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
11. Foredrag om FreeBSD ports v/Erwin Lansing

Jeg håber på et stort fremmøde.

Kort om Erwin:

Erwin Lansing startede med Unix systemer i midten af 90erne til
modelering af biologiske systemer. Han startede med at udvikle
webapplikationer og skiftede senere til systemadministration af
FreeBSD systemer for et webhosting-firma. Han blev FreeBSD ports
committer i 2003 og har været medlem af port management teamet
(portmgr) siden 2005.

Erwin skriver om foredraget:

FreeBSD er et open source operativsystem med rødder der går tilbage
til den oprindelige Berkeley Software Distribution (BSD). FreeBSDs
måde at installere 3. parts software kaldes for "ports". Ports
infrastrukturen er letvægt, fleksibel og skrevet udelukkende i sh(1)
og make(1). Ports kan bruges både til at kompilere og installere fra
source eller til at installere prækompilerede pakker.

FreeBSD bliver vedligeholdt og udviklet af en stor gruppe frivillige
fordelt over hele verden. En sådan blanding af personer og kode giver
nogle udfordringer med hensyn til samarbejde, kommunikation og
resourcer. FreeBSD port manager sætter regler og vejledninger til
udviklerne. Port manager laver derudover også kvalitetssikring af både
infratruktur og ports til feedback til udviklerne.

Den anden del af foredraget vil mere på det tekniske i ports:
- Installation fra prækompilerede pakker
- Kompilering og installation fra source
- Kompileringsoptions
- Opgradering og vedligeholdelse af installerede pakker
- Test- og pakkecluster

-- 
Christian Laursen
Received on Fri Apr 20 2007 - 21:18:06 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sat Apr 21 2007 - 05:00:00 CEST