[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG den 26/2-2007

From: Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Date: Fri, 20 Apr 2007 19:28:48 +0200

Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG 2007-02-26
=============================================

Deltagere: Christian Laursen, Erwin Lansing, Jens Rohde, Jens
Hilligsøe og Henrik Brix Andersen.

Dagsorden:
----------
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af regnskab
4. Bustur til LinuxForum 2007/EuroBSDCon 2007
5. Generalforsamling
6. Kommende arrangementer
7. Fastsættelse af dato for næste møde
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

  Brix valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden

  Dagsordenen er godkendt.

3. Gennemgang af regnskab

  Vi har haft en medlemstilgang på ét medlem siden sidste
  bestyrelsesmøde.

4. Bustur til LinuxForum 2007/EuroBSDCon 2007

  Bustur til LinuxForum 2007 blev desværre ikke til noget i denne
  omgang grundet for store omkostninger til leje at bus.

  Beslutning omkring bustur til EuroBSDCon 2007 udsættes til efter
  foreningens generalforsamling.

5. Generalforsamling

  Ordinær generalforsamling i AaUUG finder sted d. 23. maj kl. 19.00
  til 22.00. Officiel indkaldelse følger.

  Generalforsamlingen bliver i år bundlet med et foredrag om et endnu
  ikke bestemt emne.

6. Kommende arrangementer

  Jens Rohde har haft kontakt med Gitte Wange, hun vil gerne holde et
  foredrag om Ruby-on-Rails ved senere lejlighed.

  Erwin har kontakt med Lars Thegler med henblik på et foredrag
  omkring SVK. Vi mangler at finde dato og lokaler.

  Christian arbejder på et foredrag om QEMU. Forventet ETA er engang i
  juni.

  Erwin arbejder på et hørespil i to akter kaldet "FreeBSD ports:
  teknik og politik". ETA følger.

  Vi afholder et hyggemøde tirsdag d. 17. april. Nærmere information
  følger.

7. Fastsættelse af dato for næste møde

  Næste bestyrelsesmøde fastsættes til tirsdag d. 8. maj kl. 19.00.

8. Eventuelt

  Vi får hurtigst muligt flyttet hjemmesiden til et system (WordPress)
  så alle i bestyrelsen kan redigere forsidenyheder og
  lignende. Bestyrelsen afholder et "happy hacking" arrangement
  d. 20. april for at komme i mål med dette.

  Christian kaster en medlemsdatabase med tilhørende webinterface
  sammen.

  Vi skal have fat i Rune for at få skiftet foreningens adresse hos
  Skat.

Således husket af Henrik Brix Andersen, 2007-02-27

-- 
Henrik Brix Andersen <brix_at_aauug.dk>
Aarhus Unix User Group

Received on Fri Apr 20 2007 - 19:28:48 CEST

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sat Apr 21 2007 - 05:00:00 CEST