[Announce] REMINDER: Foredrag om versionsstyringssystemet SVK v/ Lars Thegler

From: Erwin Lansing <erwin_at_aauug.dk>
Date: Fri, 23 Mar 2007 16:19:54 +0100

Husk det er på mandag. Vel mødt!

-erwin

----- Forwarded message from Erwin Lansing <erwin_at_aauug.dk> -----

Date: Thu, 1 Mar 2007 13:42:06 +0100
From: Erwin Lansing <erwin_at_aauug.dk>
To: announce_at_aauug.dk
Subject: [Announce] Foredrag om versionsstyringssystemet SVK v/ Lars Thegler
User-Agent: Mutt/1.5.13 (2006-08-11)

Aarhus Unix User Group inviterer alle medlemmer og andre interesserede
til foredrag om versionsstyringssystemet SVK ved Lars Thegler.
Arrangementet er sponsoreret af PROSA.
 
Tid: mandag den 26. marts 2007 kl. 19-21.
Sted: PROSA, Kantinen, Møllegade 9-13, 8000 Århus C.
 
Tilmelding til foredraget er ikke nødvendig, men skriv gerne til
erwin_at_aauug.dk, så vi kan have en fornemmelse af hvor mange der
kommer og planlægge derefter.
 
Der vil som altid være mulighed for at melde sig ind i foreningen i
forbindelse med arrangementet.
 
Om SVK:
-------
 
SVK er et decentraliseret versions kontrol system skrevet i Perl af
Chia-liang Kao. SVK bruger Subversions filsystem, men tilføjer flere
features. SVK kan bruges til at have komplet revision kontrol som
branching/merging etc. men når man er offline - kom og hør
nærmere og se mere her: http://en.wikipedia.org/wiki/SVK

Vel mødt!
-erwin

-- 
Erwin Lansing                   http://droso.org
Security is like an onion.     (o_ _o)
It's made up of several layers  \\\_\  /_///  erwin_at_FreeBSD.org
And it makes you cry.      <____) (____>  erwin_at_aauug.dk
----- End forwarded message -----
-- 
Erwin Lansing                   http://droso.org
Security is like an onion.     (o_ _o)
It's made up of several layers  \\\_\  /_///  erwin_at_FreeBSD.org
And it makes you cry.      <____) (____>  erwin_at_aauug.dk
Received on Fri Mar 23 2007 - 16:19:54 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sat Mar 24 2007 - 05:00:00 CET