[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG den 16/1-2007

From: Christian Laursen <christian_at_aauug.dk>
Date: Fri, 19 Jan 2007 17:35:46 +0100

Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG den 16/1-2007.

Tilstedeværende: Henrik Brix Andersen, Jens Rohde, Erwin Lansing og Christian
                 Laursen

Dagsorden:
----------
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af regnskab
4. Bustur til LinuxForum 2007 / EuroBSDCon 2007
5. Brugergruppestand til LinuxForum 2007
6. Lokalesituationen
7. Kommende arrangementer
8. Fastsættelse af dato for næste møde
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

    Christian blev valg til dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden

    Dagsordenen blev godkendt.

3. Gennemgang af regnskab

    Der har været en udgift på kr. 170 til fornyelse af domænenavnet aauug.dk.

    Foreningens formue er herefter kr. 4171,85.

4. Bustur til LinuxForum 2007 / EuroBSDCon 2007

    Centrum Turist vil have ca. kr. 12000 + moms for en bus tur/retur med 45
    personer, hvilket er i overkanten.

    Vi søger fortsat efter billigere muligheder samt organisationer, der
    potentielt kan bidrage med at betale bussen.
   
5. Brugergruppestand til LinuxForum 2007

    Vi kontakter LinuxForum og fortæller, at hvis de har ledig plads, vil vi
    gerne have en stand, men hvis pladsen er presset lever vi fint uden.

6. Lokalesituationen

    I øjeblikket er vores eneste faste mulighed PROSA's lokaler.

    Indtil videre finder vi en løsning fra gang til gang, i de tilfælde hvor vi
    har brug for et større lokale.

7. Kommende arrangementer

    Anton Berezin holder foredrag om objektorienteret perl den 12/2-2007.
    Brix skriver en announce-mail til aarhus.pm-listen.

    Brix hører LIAB om de er interesserede i at holde et foredrag.

8. Fastsættelse af dato for næste møde

    Næste møde afholdes den 26. februar 2007.

9. Eventuelt

    Vores adresse skal ændres hos SKAT og på hjemmesiden.

    Vores oplysninger er ændret hos dk-hostmaster.

    Christian skriver en mail til Rune om at få nedlagt vores postboks på
    universitetet.

    Vi gør endnu et forsøg på at få etableret et galleri på webserveren.

    Vi har modtaget en mail fra Peter Bilberg om et banner han har fået
    fremstillet med foreningens logo.

    Brix tilføjer LinuxForum og EuroBSDCon til vores kalender.

-- 
Christian Laursen
Received on Fri Jan 19 2007 - 17:35:46 CET

This archive was generated by hypermail 2.2.0 : Sat Jan 20 2007 - 05:00:00 CET