[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group den 12/12-2006

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Fri Dec 15 2006 - 14:16:57 CET

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group den 12/12-2006.

Fremmødte: Erwin Lansing, Jens Rohde, Jens Hilligsøe, Henrix Brix
Andersen og Christian Laursen.

Dagsorden:
----------
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af regnskab
4. O'Reilly User Group Program
5. Bustur til LinuxForum 2007 / EuroBSDCon 2007
6. Kommende arrangementer
7. Fastsættelse af dato for næste møde
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

    Christian udpegede sig selv til dirigent og referent. Der var
    ingen protester.

2. Godkendelse af dagsorden

    Dagsordenen blev godkendt.

3. Gennemgang af regnskab

    1 nyt medlem siden sidst (kr. 50) og kr. 140,75 i
    udgifter. Foreningen har sammen med foredragsholderen selv afholdt
    udgifterne ved seneste arrangement.

4. O'Reilly User Group Program

    O'Reilly har et User Group Program, der giver vores medlemmer en
    række fordele hos O'Reilly, bl.a. mulighed for rabat på bøger og
    lejlighed for at lave anmeldelser af nye bøger.

    Det blev vedtaget at vi melder os til ordningen.

5. Bustur til LinuxForum 2007 / EuroBSDCon 2007

    Vi lægger os fast på at lave en bustur til LinuxForum, hvis vi
    økonomisk kan få det til at hænge sammen.

    Brix prøver at høre IHA, om hvad de plejer at gøre.

    Jens Rohde hører Østbirk Turist om priser.

    Når vi har set hvordan det går med LinuxForum, tager vi en
    beslutning om bustur til EuroBSDCon.

6. Kommende arrangementer

    Anton Berezin holder foredrag om objektorienteret perl i januar.

    Erwin har et miniforedrag om, hvordan FreeBSD-projektet
    virker. Det overvejes, om vi kan finde et godt emne at kombinere
    det med til et længere arrangement.

7. Fastsættelse af dato for næste møde

    Tirsdag den 16. januar 2007.

8. Eventuelt

    Vi ændrer foreningens adresse til at være hos Erwin.

-- 
Christian Laursen
Received on Fri, 15 Dec 2006 14:16:57 +0100

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Sat Dec 16 2006 - 05:00:01 CET