[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG afholdt den 17/10-2006

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Fri Oct 20 2006 - 14:55:17 CEST

Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG afholdt den 17/10-2006.

Tilstedeværende: Henrik Brix Andersen, Erwin Lansing, Christian Laursen
og Jens Rohde

Dagsorden:
----------
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af regnskab
4. Rekonstituering af bestyrelsen
5. Kommende arrangementer
6. Fastsættelse af dato for næste møde
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

    Christian blev valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden

    Dagsordenen blev godkendt.

3. Gennemgang af regnskab

    18 medlemmer, kassebeholdning 4432,60 kr.

    Regnskabet for sidste år er blevet godkendt.

4. Rekonstituering af bestyrelsen

    Marie har trukket sig fra sin post som medlem af bestyrelsen. Jens Rohde
    overtager denne bestyrelsespost.

    Vi har på trods af gentagne henvendelser ikke hørt noget fra Rune
    (foreningens formand) i flere måneder. Vi vælger derfor at lade
    næstformanden varetage rollen som formandens stedfortræder, samt inddrage
    en suppleant (Jens Hilligsøe) som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, indtil
    situationen ændrer sig.

5. Kommende arrangementer

    Christian Lausten har meldt afbud til at holde foredrag om hackeretik. Brix
    er dog blevet henvist til en anden, der måske kan holde foredrag om emnet.

    Vi mangler fortsat at finde en dato til Poul-Henning Kamps foredrag om
    varnish.

    Anton Berezin vil gerne komme og holde foredrag om objektorienteret perl
    i løbet af januar. Erwin er tovholder.

    Vi vil gerne igen i år afholde en juleafslutning, men der er endnu ingen
    konkrete planer. Gode ideer er velkomne.

6. Fastsættelse af dato for næste møde

    Næste møde afholdes den 12. december 2006.

7. Eventuelt

    Det kunne være en god idé at tage billeder til hvert arrangement og lægge
    disse online efterfølgende.

-- 
Christian Laursen
Received on Fri, 20 Oct 2006 14:55:17 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Sat Oct 21 2006 - 05:00:00 CEST