[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG 2006-09-28

From: Henrik Brix Andersen <brix@aauug.dk>
Date: Wed Oct 04 2006 - 14:31:06 CEST

Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG 2006-09-28:
==============================================

Til stede: Christian Laursen, Erwin Lansing og Henrik Brix Andersen

Meldt afbud: Marie Lund, Jens Rohde, Jens Hilligsøe

Ikke til stede: Rune B. Broberg

Dagsorden:
----------
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
4. Gennemgang af regnskab
4a: Godkendelse af sidste årsregnskab
5. Bestyrelsens fremtid (forsvundet formand)
6. Kommende arrangementer
7. Fastsættelse af dato for næste møde
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

  Christian dirigent, Brix referent.

2. Godkendelse af dagsorden

  Godkendt.

3. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen

  18 medlemmer.

4. Gennemgang af regnskab

  Udsat til næste møde grundet manglende fremmøde.

4a: Godkendelse af sidste årsregnskab

  Bjarke Johannesen har uformelt godkendt sidste års regnskab,
  papirarbejdet mangler stadig.

5. Bestyrelsens fremtid (forsvundet formand)

  Brix sender en mail til bestyrelse@, CC: Rune, og beder ham melde
  tilbage inden for en uge. Hvis Rune ikke melder tilbage inden ugen
  er omme rekonstituerer den nuværende bestyrelse sig med ny
  stedfortræder for formanden og trækker en suppleant ind.

6. Kommende arrangementer

  Brix har kontaktet Christian Lausten uden at få svar.

  Poul-Henning Kamp har lovet at holde foredrag omkring varnish - vi
  forespørger omkring dato ultimo oktober.

  Erwin forsøger at få Mark Linimon til AaUUG medio november.

  Brix kontakter Anton Berezin omkring muligt emne til foredrag.

7. Fastsættelse af dato for næste møde

  2006-10-17 kl. 19.00.

8. Eventuelt

  Brix har kontaktet DK-TUG omkring girokort, men venter stadig på
  svar.

Således husket af Henrik Brix Andersen, 2006-09-28

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@aauug.dk>
Aarhus Unix User Group
Received on Wed, 4 Oct 2006 14:31:06 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Oct 05 2006 - 05:00:01 CEST