[Announce] Foredrag om sikkerhed i FreeBSD v/ Simon L. Nielsen

From: Erwin Lansing <erwin@aauug.dk>
Date: Mon Aug 14 2006 - 13:02:13 CEST

Aarhus Unix User Group og BSD-DK inviterer alle medlemmer og andre
interesserede til foredrag om sikkerhed i FreeBSD projektet ved
Simon L. Nielsen. Arrangementet er sponsoreret af Prosa.

Tid: tirdag den 22. august 2006 kl. 19-22.
Sted: PROSA, Kantinen, Møllegade 9-13, 8000 Århus C.

Tilmelding til foredraget er ikke nødvendig, men skriv gerne til
erwin@aauug.dk, så vi kan have en fornemmelse af hvor mange der kommer
og planlægge derefter.

Der vil som altid være mulighed for at melde sig ind i foreningen i
forbindelse med arrangementet.

Simon siger selv om foredraget:

        I dag er næsten alle computere er forbundet til en eller
        anden form for netværk så et vigtigt krav for mange
        er at operativ system og applikations programmer bliver
        opdateret mht. sikkerhedsrettelser.
        Fordraget vil fortælle hvordan FreeBSD projektet
        håndterer sårbarheder og lidt om hvordan man som
        slutbruger / administrator kan holde sig opdateret både
        mht. til information om sårbarheder og rettelser på
        FreeBSD.

Vel mødt!

-- 
Erwin Lansing                   http://droso.org
Security is like an onion.     (o_ _o)
It's made up of several layers  \\\_\  /_///  erwin@FreeBSD.org
And it makes you cry.      <____) (____>  erwin@aauug.dk

Received on Mon, 14 Aug 2006 13:02:13 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Aug 15 2006 - 05:00:00 CEST