[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 17/6-2006.

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Fri Jul 21 2006 - 14:17:37 CEST

Referat af bestyrelsesmøde i Aarhus Unix User Group d. 17/6-2006.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstitution af bestyrelsen
4. Fastsættelse af forretningsorden
5. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
6. Gennemgang af regnskab
7. Kommende arrangementer
8. Samarbejde med BSD-DK
9. Tilbud om produktion af banner, flyers mm.
10. Orientering fra webmaster
11. Fastsættelse af dato for næste møde
12. Eventuelt

Tilstedeværende: Rune, Christian, Erwin, Marie, Brix og Jens

1. Valg af dirigent og referent

   Marie blev valgt som dirigent og Christian som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

   Dagsordenen blev godkendt.

3. Konstitution af bestyrelsen

   Erwin fortsætter som kasserer, og Christian fortsætter som næstformand.

   Brix fortsætter som webmaster, og Christian fortsætter som postmaster.

   Marie fortsætter som presseansvarlig.

   Rune og Christian er fortsat moderatorer på bestyrelses- og announce-
   listerne.

4. Fastsættelse af forretningsorden

   Der blev foretaget enkelte sproglige rettelser samt tilføjet som punkt 2
   til dagsordenen for bestyrelsesmøder:

   2. Godkendelse af dagsorden

5. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen

   Vi er p.t. 8 medlemmer fra 1. juli.

   Brix tager kontakt til DK-TUG og forhører sig om deres erfaringer med brug af
   girokort til betaling af kontingent.

6. Gennemgang af regnskab

   Ved generalforsamlingen var kassebholdningen 2582,60 kr, og der er kommet
   400 kr i kassen siden.

7. Kommende arrangementer

   Brix kontakter Christian Lausten igen omkring foredrag om hackeretik.

   Erwin kontaker Simon Nielsen omkring foredrag om FreeBSD sikkerhed. Rune
   sørger for lokale.

   Erwin og Rune undersøger mulighederne for sikkerhedsrelaterede foredrag i
   forbindelse med universitetet.

   Første foredrag i starten af august.

   IBM vil gerne holde et foredrag i september eller oktober.

8. Samarbejde med BSD-DK

   Christian spørger bestyrelsen i BSD-DK, om det er i orden at vi annoncerer
   BSD-relaterede arrangementer som værende arrangeret af både AaUUG og BSD-DK.

9. Tilbud om produktion af banner, flyers mm.

   Vi har fået tilbud fra Peter Bilberg om fremstilling af bannere med
   foreningens navn og logo på. Vi vil gerne tage imod tilbuddet. Brix
   undersøger om vi har et logo i brugbart format.

10. Orientering fra webmaster

    Brix er i gang med en omskrivning af det system, der genererer hjemmesiden.
    Det nye system er bedre, hurtigere og fylder mindre. Det nye system giver
    bl.a. også mulighed for at eksportere kalenderen som fx RSS eller iCal.

    I det nye system kommer der en side, hvor det bliver muligt at melde sig
    ind.

    Christian opsætter billeder.aauug.dk med Apache::Gallery.

    Jens har medlemsdatabasen kørende. Når de nuværende medlemmer er indtastet i
    den, installerer Christian den på AaUUG-serveren.

11. Fastsættelse af dato for næste møde

    Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 1. august kl 19.

12. Eventuelt

    Intet under eventuelt.

-- 
Christian Laursen
Received on Fri, 21 Jul 2006 14:17:37 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Sat Jul 22 2006 - 05:00:00 CEST