[Announce] Endelig dagsorden til generalforsamlingen 16. maj 2006

From: Rune B. Broberg <rune@aauug.dk>
Date: Tue May 09 2006 - 14:12:45 CEST

Da der ikke er indkommet nogle forslag til dagsordenen til
generalforsamlingen 16. maj, bliver den endelige dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes stadig 16. maj 2006 kl. 19-22, i Store
Auditorium ved Datalogisk Institut, Åbogade 34, 8200 Århus N.

-- 
Rune B. Broberg
Formand, Aarhus Unix User Group
Received on Tue, 9 May 2006 14:12:45 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed May 10 2006 - 05:00:01 CEST