[Announce] Indkaldelse til generalforsamling, 16. maj 2006

From: Rune B. Broberg <rune@aauug.dk>
Date: Tue Apr 18 2006 - 15:41:04 CEST

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AaUUG, 2006.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Unix User Group.
Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 16. maj 2006 kl. 19-22, i
Store Auditorium ved Datalogisk Institut, Åbogade 34, 8200 Århus N.

Jeg gør opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen - det vil sige tirsdag d. 2. maj 2006. Forslag
sendes til bestyrelse@aauug.dk

Se i øvrigt foreningens vedtægter på http://www.aauug.dk/vedtaegter.html

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Jeg håber på et stort fremmøde.

-- 
Rune B. Broberg
Formand, Aarhus Unix User Group
Received on Tue, 18 Apr 2006 15:41:04 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed Apr 19 2006 - 05:00:00 CEST