[Announce] Referat af AaUUG bestyrelsesmøde den 5. februar 2006

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Mon Mar 06 2006 - 17:24:44 CET

Referat af AaUUG bestyrelsesmøde den 5. februar 2006

Tilstedeværende: Rune B. Broberg, Christian Laursen, Henrik Brix
Andersen, Erwin Lansing, Marie Lund og Kasper Dupont.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af økonomi
3. Lokalesituation
4. Sponsorsituation
5. Opfølgning siden sidst
6. Linuxforum 2006
7. Kommende arrangementer
8. Næste møde
9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

   Rune blev valgt som dirigent og Christian som referent.

2. Fremlæggelse af økonomi

   Økonomien er som planlagt med enkelte udeståender.

3. Lokalesituation

   Vi mangler afklaring på lån af lokaler i Ny Munkegade.
   Rune tager kontakt til ACU omkring udlevering af nøglekort.
   Brix spørger IHA, om der kan lånes lokaler der.

4. Sponsorsituation

   Det ville være rart med flere faste sponsorer. Vi prøver bl.a. at
   spørge diverse potentielle virksomheder til LinuxForum.

5. Opfølgning siden sidst

   - CVR-nummer

     Vi har fået et CVR-nummer (29231141). Vi behøver ikke lave
     momsregnskab så længe vores omsætning er under 50000 kr. om året.

   - Medlemsdatabase

     Intet nyt da Jens ikke var til stede.

   - Sodavand fra matematisk kantine

     Vi kan købe sodavand fra matematisk kantine og få fine regninger.

   - Folder om firmamedlemskab

     Christian har ikke haft tid. Rune snakkede om at få skrevet en
     lille smule inden LinuxForum.

   - RaQ2-server

     Brix har konstateret at den virker og har skiftet en enkelt blæser.
     Vi har endnu ikke fundet et formål til den.

   - Andet

     Vi har afholdt juleafslutning samt foredrag om Perl 6 siden sidst.

6. Linuxforum 2006

   Bustur er aflyst.

   Vi har fået en brugergruppestand.

   Rune køber papirdug/blomster.

   Rune står for vagtplan.

   Brix står for navneskilte.

   Vi medbirnger en SGI O2 samt en fladskærm der kan sættes til den.

   Flyers + plakater - Brix vil gerne lave noget design. Rune kan
   printe.

7. Kommende arrangementer

   Michael Knudsen holder foredrag om redundante firewall på OpenBSD 3.8
   den 21/2.

   Erwin Lansing kan holde foredrag om FreeBSD ports i uge 17 (sidste
   uge i april). Rune undersøger lokale.

   Christian Lausten holder foredrag om hacker-etik onsdag den 19/4.
   Rune undersøger sponsor og lokale.

   Anton Berezin vil meget gerne komme og holde foredrag igen.

8. Næste møde

   Starten af april. Endelig dato aftales pr. mail.

9. Eventuelt

   Brix prøver at lave evalueringsskema, de fremmødte kan udfylde efter
   arrangementer. (medlem, hørt om foredraget, studerende?, deltaget i
   AaUUG-arrangement før?)

-- 
Christian Laursen
Received on Mon, 06 Mar 2006 17:24:44 +0100

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed Mar 08 2006 - 05:00:12 CET