[Announce] Foredrag om redundant firewalling med OpenBSD 3.8 ved Michael Knudsen

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Fri Feb 03 2006 - 14:40:03 CET

Aarhus Unix User Group inviterer alle medlemmer og andre interesserede
til foredrag om redundant firewalling med OpenBSD 3.8 ved Michael
Knudsen. Arrangementet er sponsoreret af Prosa.

Tid: Tirsdag den 21. februar 2006 kl. 19-22.
Sted: PROSA, Kantinen, Møllegade 9-13, 8000 Århus C.

Tilmelding til foredraget er ikke nødvendig, men skriv gerne til
christian@aauug.dk, så vi kan have en fornemmelse af hvor mange der
kommer og planlægge derefter.

Der vil som altid være mulighed for at melde sig ind i foreningen i
forbindelse med arrangementet.

Michael skriver selv om foredraget:

I mange netværk udgør routere og firewalls centrale fejlpunkter. I
mange tilfælde indkøbes dyrt netværksudstyr, som skal sikre
netværksadgang selv under nedbrud og opgraderinger af firewalls. Jeg
vil i dette foredrag prøve at demonstrere, hvordan man kan opnå
tilsvarende driftssikkerhed med OpenBSD 3.8.

Jeg vil komme med et overblik over OpenBSD's pakkefilter pf, dets
featureset, og hvordan det adskiller sig fra andre
pakkefiltre. Derefter vil jeg beskrive pfsync og CARP, og hvordan
disse kombineret med pf kan bruges til at lave en redundant
firewallkonfiguration.

Jeg vil ikke gå i nævneværdige detaljer omkring pf-syntaksen, da den
er ganske simpel. Tilhørerne forventes at have en basal forståelse for
Ethernet, IP og overliggende protokoller samt firewallingteknikker,
men jeg vil give en introduktion af stateful firewalling.

Slutteligt vil der muligvis blive givet nogle eksempler på anvendelse
af OpenBGPD til simplificeret og automatiseret distribution af
information til brug i filtreringsøjemed.

Vel mødt!

-- 
Christian Laursen
Received on Fri, 03 Feb 2006 14:40:03 +0100

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Sat Feb 04 2006 - 05:00:01 CET