[Announce] Referat af bestyrelsesmøde i AaUUG d. 4. december 2005

From: Henrik Brix Andersen <brix@aauug.dk>
Date: Thu Dec 15 2005 - 23:21:06 CET

Referat af AaUUG bestyrelsesmøde 2005-12-04:

Tilstedeværende: Christian Laursen, Rune Broberg, Erwin Lansing,
                 Henrik Brix Andersen, Kasper Dupont, Jens Hilligsøe

Meldt afbud: Marie Lund

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af økonomi
3. Køb af sodavand fra matematisk kantine
4. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde
5. Kommende arrangementer
6. LinuxForum
7. Fastsættelse af dato for næste møde
8. Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent og referent

   Christian blev valgt som dirigent, Brix som referant.

2. Fremlæggelse af økonomi

   Vi har indtil videre 38 betalende medlemmer. 2400,- kr. i
   kassen. Der er en god trend i gang hvor vi får flere medlemmer ved
   hvert arrangement. Der skal foretages brainstorm over hvad vi skal
   bruge pengene til.

   Der skal udarbejdes en folder omkring firmamedlemskab; hvad støtter
   man når man støtter AaUUG. Christian er koordinator.

3. Køb af sodavand fra matematisk kantine

   Rune kontakter Kantine-Jørgen omkring nærmere detaljer, priser osv.

   Et alternativ ville være et opbevaringssted til sodavandskasser
   kombineret med indkøb af sodavand når disse er på tilbud - men et
   sådant opbevaringssted skaber visse logistiske problemer.

4. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde

   Indmeldelsesskemaet er nu online.

   Vi har fået vores RaQ2-server tilbage.

   Vi har haft 3 foredrag samt et hyggemøde siden sidst.

5. Kommende arrangementer

   Juleafslutning afholdes den 14. december. Der skal serveres glögg
   og æbleskiver. Rune kan skaffe en kogeplade, Christian kan skaffe
   microbølgeovn. Der skal indkøbes engangsservice + æbleskiver,
   tilbehør og glögg. Marie har kontakten til foredragsholdere. Rune
   kontakter ACU omkring lokaler, alternativt daimi. Pil.dk
   sponsorerer.

   Christian har kontaktet Michael Knudsen og der vil blive afholdt et
   foredrag omkring pfsync og carp i foråret (21. februar).

   Kasper kontakter igen Mads Laursen omkring Mutt-foredrag.

   Brix kontakter Christian Schwarz Lausten omkring foredrag.

   Erwin vil gerne holde et foredrag omkring FreeBSD Ports. Christian
   er tovholder (januar, starten af februar).

   Anton Berezin vil gerne holde et foredrag omkring Perl. Erwin er
   tovholder (februar).

   Simon L. Nielsen vil gerne holde foredrag omkring et eller andet
   FreeBSD-relateret. Erwin er tovholder (marts).

   Christian kigger nærmere på krav til lokaler til uformelle tekniske
   arrangementer som nævnt på sidste bestyrelsesmøde. Der skal også
   kigges på hvilke krav vi har til netværksadgang.

6. LinuxForum

   Rune undersøger pris på samlet bustur til LinuxForum 4. marts
   2006. Vi vil forsøge et samarbejde med daimi omkring dette.

   Brainstorm omkring vores stand på LinuxForum:
     * Stand
       * Navneskilte
       * Indmeldelsesformular
       * T-shirts
       * Kamera
       * Merchandise
         * Ubuntu CD'er
         * LNX-BNC
         * ...
       * Dug, blomster, ...
       * Stickers
       * Computer til fremvisning af UNIX
       * VT100-terminal
       * O^2 + Dustpuppy
       * Billeder
       * Flyers
         * Tekst, indhold
       * Vagtplan
       * Banner
         * Plakater
     * Bustur

7. Fastsættelse af dato for næste møde

   Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag d. 5. februar kl. 19.00 på
   daimi.

8. Eventuelt

   Rune undersøger hos portneren på Ny Munkegade om vi kan få
   nøglekort til D1.

   Kasper undersøger hvorfor vi er blevet slettet fra listen på
   linux.org.

   Vi skal huske at benytte medierne, når vi har noget konkret at
   proklamere (ComOn, Computer World, ...)

Således husket af Henrik Brix Andersen, 2005-12-14.

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@aauug.dk>
Aarhus Unix User Group
Received on Thu, 15 Dec 2005 23:21:06 +0100

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Dec 16 2005 - 05:00:00 CET