[Announce] Foredrag om Linux kerne-programmering ved Kasper Dupont

From: <rune@aauug.dk>
Date: Mon Nov 14 2005 - 14:27:31 CET

Aarhus Unix User Group inviterer alle medlemmer og andre interesserede
til foredrag om Linux kerne-programmering ved Kasper Dupont. Arrangementet
er sponsoreret af DAIMI, og der er fri adgang.

Tid: Tirsdag 29. november 2005 kl. 19

Sted: Auditorium D1
        Institut for Matematiske Fag
        Det Naturvidenskabelige Fakultet
        Ny Munkegade
        8000 Århus C

Kasper fortæller selv om foredraget:

  Jeg vil i foredraget vise hvordan man skriver et kerne modul
  til Linux 2.6, compilerer det og installerer det. Jeg vil
  desuden gennemgå, hvordan dette kan bruges til at skrive et
  simpelt filsystem.

Tilmelding er ikke nødvendig, men tilmeld dig alligevel gerne hos
rune@aauug.dk, så vi kan have en fornemmelse af, hvor mange der kommer,
og planlægge derefter. Der vil som altid være mulighed for at
melde sig ind i foreningen i forbindelse med arrangementet.

Vel mødt.

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD
Received on Mon, 14 Nov 2005 14:27:31 +0100

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Nov 15 2005 - 05:00:12 CET