[Announce] Referat af AaUUG bestyrelsesmøde den 2/10-2005

From: Christian Laursen <christian@aauug.dk>
Date: Tue Oct 18 2005 - 20:28:07 CEST

Referat af AaUUG bestyrelsesmøde den 2/10-2005:

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Økonomi, status på bankkonto, herunder underskrifter
4. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
5. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde
6. Forslag til arrangementer i fremtiden
7. Fastsættelse af dato for næste møde
8. Eventuelt

--------------------
Referat

Bestyrelsen var fuldtallig, inkl. suppleanter.

1. Valg af ordstyrer og referent
   Marie blev valgt som ordstyrer og Christian som referent.

2. Godkendelse af dagsorden
   Dagsordenen blev godkendt.

3. Økonomi, Status på bankkonto, herunder underskrifter
   Vi har indtil videre fået 16 medlemmer samt 200 kr. i donation,
   hvilket giver et resultat på 1000 kr.

   Underskrifter i forbindelse med foreningskontoen er nu på plads, og
   vi skulle derfor kunne bruge bankkontoen snarest.

4. Medlemssituationen/indmeldelsessituationen
   Vi har pt. kun indmeldte på papirskemaer.

   Brix lægger indmeldelsesskemaet online.

   Brix arbejder på webinterface til indmeldelse. Evt. laver Jens
   noget med Ruby on Rails.

5. Opfølgning siden sidste bestyrelsesmøde
   Vi har afholdt to foredrag siden sidste bestyrelsesmøde.

   Datalogforeningen har haft en annonce for AaUUG og vil gerne bringe
   flere.

   Der er flere auditorier, vi kan benytte uden besvær end tidligere.

   Vi har stadig ikke fået cobalt raq-serveren tilbage.

6. Forslag til arrangementer i fremtiden
   Brix har fået positiv tilkendegivelse fra Christian Schwarz Lausten
   om foredrag om hackermiljøets påvirkning på resten af Internet.

   Kasper holder foredrag om kerneprogrammering den 29 november. Rune
   er tovholder. Jens spørger DIR om de vil sponsorere.

   Mht. Juleafslutning blev der snakket om evt. at få nogen fra SSLUG
   eller BSD-DK til at komme og fortælle om et eller andet ikke vildt
   teknisk. Marie er tovholder.

   Brix vil sende en probe ud på embedded-listen for at finde ud af
   hvilken retning "embedded" skal fortsætte i.

   Erwin prøver at kontakte Alex Holst mhp. at finde en dato i foråret.

   Christian prøver at kontakte Michael Knudsen mhp. at finde en dato
   i foråret.

   Hyggemøde den 19. oktober. Brix er tovholder.

   Christian foreslog en form for uformelle tekniske møder, hvor
   medlemmerne kan have deres computer med uden noget egentligt
   fastlagt emne. Prosa's lokale er oplagt, hvor der er strøm og
   net. Planen er indtil videre at afholde det første møde af den
   slags engang efter nytår. Marie tager kontakt til prosa og hører om
   de er interesserede.

   Brix har noget i støbeskeen om access point på linux.

   LinuxForum. Daimi er interesserede i at hjælpe økonomisk med en
   evt. koordineret tur. Vi tager emnet op igen omkring jul.

   Perl-foredrag. Evt. prøve at finde en perl-person, som kan komme og
   fortælle noget spændende. Erwin prøver at spørge Anton
   Berezin. Ellers er en mulighed måske en fra SSLUG.

   Foredrag om mutt? Kasper spørger Mads Laursen.

   Christian holder foredrag om GRUB bootloaderen den 7. november.
   Rune er tovholder. Prosa er sponsor.

7. Fastsættelse af dato for næste møde
   Søndag 4/12 kl 19.

8. Eventuelt
   Kasper har fået opdateret vores listing på Linux.org. Han har også
   registreret aauug.linux.dk, således at den henviser til vores
   hjemmeside.

-- 
Christian Laursen
Received on 18 Oct 2005 20:28:07 +0200

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Oct 18 2005 - 21:04:05 CEST